بایگانی بخش اخبار جلسات

img_yw_news
دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ -

گزارش

جلسه اول زمان: شنبه 95/06/20 مکان: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در این جلسه پس از معارفه اعضا در خصوص محورهای اصلی و زیر محورهای مرتبط با کمیته بحث و تبادل نظر صورت گرفت و به روش بارش افکار برخی ازاین زیر محور ها مشخص شدند. مقرر گردید این زیر محور ها پس از جمع بندی توسط دبیر کمیته از طریق ایمیل به کلیه اعضای کمیته  جهت اولویت بندی و پیشنهاد زیر محورهای جدید ارسال گردد.   (function($) { $('head').append(''); })(jQuery); (function($) {$(function() {$("#ad-gallery_cke_stvljonk_slideShow").on("click",".ad-image",function(){var imgObj =$(this).find("img");var isrc=imgObj.attr("src");var ititle=null;var idesc=null;var iname=isrc.split('/');iname=iname[iname.length-1];var imgdescid=$(this).find(".ad-image-description");if(imgdescid){ititle=$(this).find(".ad-description-title");if(ititle)ititle=ititle.text();if(ititle!='')ititle=''+ititle+'';idesc=$(this).find("span");if(idesc)idesc=idesc.text();if(idesc!=''){if(ititle!='')ititle=ititle+'';idesc=''+idesc+'';}}$.fancybox.open({href:isrc,beforeLoad:function(){this.title=ititle+idesc;},});});});})(jQuery); (function($) { $('head').append(''); })(jQuery); (function($) {$(function() { var galleries = $('#ad-gallery_cke_stvljonk_slideShow').adGallery({loader_image: '/ckedit/plugins/slideshow/3rdParty/ad-gallery/loader.gif', width:false, height:300, start_at_index: 0, animation_speed: 500, hooks: { displayDescription: function(image) {}}, update_window_hash: false, effect: 'slide-hori', slideshow: { enable: true, autostart: true, start_label: 'ادامه ', stop_label: 'توقف', speed: 5000}});});})(jQuery); جلسه دوم زمان:  سه شنبه 95/07/07 مکان: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در این جلسه 15 زیر محور پیشنهادی اعضای کمیته نهایی و به تصویب رسیدند. عناوین پژوهشی  مشخص و مقرر  گردید تیم ها تشکیل شده و اعضای آنها معرفی گردند. دو نفر از اساتید خارجی جهت دعوت در کنگره به دبیرخانه علمی پیشنهاد گردید. جلسه سوم زمان:  دو شنبه 95/08/24 مکان: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سومین جلسه کمیته سلامت روانی اجتماعی با حضور جناب آقای دکتر خانکه دبیر علمی کنگره و اعضاء محترم کمیته در دانشگاه بهزیستی و توانبخشی تشکیل شد. اعضا گروه در خصوص  عناوین و تیم پژوهشی خود به ارائه گزارش پرداختند و در ادامه  موضوعات مورد بحث در  پنل ها نیز تعیین گردید.  (function($) { $('head').append(''); })(jQuery);(function($) {$(function() {$("#ad-gallery_cke_5n05aswy_slideShow").on("click",".ad-image",function(){var imgObj =$(this).find("img");var isrc=imgObj.attr("src");var ititle=null;var idesc=null;var iname=isrc.split('/');iname=iname[iname.length-1];var imgdescid=$(this).find(".ad-image-description");if(imgdescid){ititle=$(this).find(".ad-description-title");if(ititle)ititle=ititle.text();if(ititle!='')ititle=''+ititle+'';idesc=$(this).find("span");if(idesc)idesc=idesc.text();if(idesc!=''){if(ititle!='')ititle=ititle+'';idesc=''+idesc+'';}}$.fancybox.open({href:isrc,beforeLoad:function(){this.title=ititle+idesc;},});});});})(jQuery);(function($) { $('head').append(''); })(jQuery);(function($) {$(function() { var galleries = $('#ad-gallery_cke_5n05aswy_slideShow').adGallery({loader_image: '/ckedit/plugins/slideshow/3rdParty/ad-gallery/loader.gif', width:false, height:300, start_at_index: 0, animation_speed: 500, hooks: { displayDescription: function(image) {}}, update_window_hash: false, effect: 'slide-hori', slideshow: { enable: true, autostart: true, start_label: 'ادامه ', stop_label: 'توقف', speed: 5000}});});})(jQuery); جلسه چهارم زمان:  دو شنبه 95/09/22 مکان: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در این جلسه ابتدا در خصوص انتخاب اعضا پنل ها و نحوه سخنرانی در پنل ها  که جلسه قبل به تایید رسیده بود بحث و تبادل نظر صورت گرفت. سپس تیم های پژوهشی در خصوص روند تهیه خلاصه مقالات سخنرانی جامع خود به ارائه گزارش پرداختند. (function($) { $('head').append(''); })(jQuery); (function($) {$(function() {$("#ad-gallery_cke_0ovaa0y8_slideShow").on("click",".ad-image",function(){var imgObj =$(this).find("img");var isrc=imgObj.attr("src");var ititle=null;var idesc=null;var iname=isrc.split('/');iname=iname[iname.length-1];var imgdescid=$(this).find(".ad-image-description");if(imgdescid){ititle=$(this).find(".ad-description-title");if(ititle)ititle=ititle.text();if(ititle!='')ititle=''+ititle+'';idesc=$(this).find("span");if(idesc)idesc=idesc.text();if(idesc!=''){if(ititle!='')ititle=ititle+'';idesc=''+idesc+'';}}$.fancybox.open({href:isrc,beforeLoad:function(){this.title=ititle+idesc;},});});});})(jQuery); (function($) { $('head').append(''); })(jQuery); (function($) {$(function() { var galleries = $('#ad-gallery_cke_0ovaa0y8_slideShow').adGallery({loader_image: '/ckedit/plugins/slideshow/3rdParty/ad-gallery/loader.gif', width:false, height:300, start_at_index: 0, animation_speed: 500, hooks: { displayDescription: function(image) {}}, update_window_hash: false, effect: 'slide-hori', slideshow: { enable: true, autostart: true, start_label: 'ادامه ', stop_label: 'توقف', speed: 5000}});});})(jQuery);


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Health in Emergencies and Disasters

Designed & Developed by : Yektaweb