هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا- اخبار
اطلاعیه شماره 7 ( بازدیدهای میدانی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱/۲۵ | 

طبق برنامه ریزی انجام شده در دبیرخانه علمی مقرر گردید که در حاشیه برگزاری کنگره، برنامه بازدیدهای میدانی برای شرکت کنندگان اجرا گردد. مکانهایی که برای بازدید در نظر گرفته شده اند به قرار زیر می باشد:

  • رصد خانه تاب آوری شهر تهران
  • پدیده های زمین شناختی شهر تهران
  • سازمان هواشناسی شهر تهران
  • مرکز هدایت عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران

شرایط شرکت در بازدیدهای میدانی:

  • ظرفیت : ۱۵ نفر
  • هزینه ثبت نام: هر نفر، مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ هزار ریال
  • هزینه فوق به شماره حساب؛ ۵۸۹۴۶۳۱۸۷۲۷۷۵۳۱۷ ؛ بنام آقای بابک فرزین نیا واریز شود.
  • تصویر فیش پرداختی به همراه نام و نام خانوادگی و کد پیگیری به شماره همراه؛ ۰۹۱۲۰۹۶۹۷۵۱ ارسال شود.

مکان بازدید

زمان بازدید

هماهنگ کننده تیم

رصد خانه تاب آوری شهر تهران

۹۶/۰۲/۰۳

ساعت: ۱۷:۰۰

خانم دکتر عباسی

مرکز هدایت عملیات شهرداری تهران

۹۶/۰۲/۰۳

ساعت: ۱۷:۰۰

آقای امینی زاده

سازمان هواشناسی تهران

۹۶/۰۲/۰۴

ساعت: ۱۳:۳۰

خانم سیفی

پدیده های زمین شناختی تهران

۹۶/۰۲/۰۴

ساعت: ۱۳:۳۰

آقای میثم صفی

نشانی مطلب در وبگاه هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا:
http://iched.ir/find.php?item=1.55.163.fa
برگشت به اصل مطلب